เครดิต ฟรี 2020 ล่าสุด

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
หัเครดิต ฟรี 2020 ล่าสุดวหเครดิต ฟรี 2020 ล่าสุดน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้นัดประชุมหารือหลังนายไพบูลย์ นิเครดิต ฟรี 2020 ล่าสุดติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาฯ ต่อกรณีที่เนื้อหาของญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของพรรคฝ่ายค้าน ว่ามีเนื้อหาที่เข้าข่ายนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ญัตติอภิปรายไม้ไว้วางใจ ได้ผ่านการตรวจสอบและวินิจฉัยความถูกต้องของประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และส่งให้รัฐบาลแล้ว แสดงให้เห็นว่าญัตติมีความถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับ การกระทำของนายไพบูลย์เป็นการสมคบคิดทำลายระบอบประชาธิปไตย เพราะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบของสภาฯ สิ่งที่นายไพบูลย์ทำ ต้องการหนีการตรวจสอบของสภาฯ หรือไม่ เพราะขณะนี้เห็นได้ชัดว่าภายในพรรคร่วมเองก็มีความแตกแยก