บา คา ร่า 1688 ออนไลน์

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
นบา คา ร่า 1688 ออนไลน์ายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผบา คา รบา คา ร่า 1688 ออนไลน์่า 1688 ออนไลน์ู้จัดการทั่วไบา คา ร่า 1688 ออนไลน์ป บรรษัทประกันสินเบา คา ร่า 1688 ออนไลน์ชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในปี 64 บสย. ได้ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อเป็นผลสำเร็จ ด้วยยอดการค้ำประกันสินเชื่อสะสมทะลุ 1 ล้านล้านบาท บันทึก ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ด้วยวงเงิน 1,000,493 ล้านบาท โดยบรรลุเป้าหมายเร็วกว่าแผนงานเดิม 2 ปี นับจากเดิมที่ บสย.ได้เคยมีประกาศไว้ในปี 2561 โดยตั้งเป้าครบล้านล้านบาทภายในปี 2566“ตอกย้ำต่อบทบาทและการทำหน้าที่กลไกของรัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ส่งผ่านความช่วยเหลือครบทุกมิติ ทั้งการสร้างสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นมูลค่ามากกว่า 1.42 ล้านล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 560,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 1.11 ล้านตำแหน่ง รักษาการจ้างงานกว่า 7 ล้านตำแหน่ง เป็นเครื่องมือสำคัญสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินกล้าปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้เพียง 2 ใน 3” นายรักษ์ กล่าวขณะที่ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 บสย. ได้อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 10,680 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 21,103 ราย และอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ 30,133 ฉบับ โดยมี 3 โครงการค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดคือ 1.โครงการ บสย. SMEs ไทยสู้ภัย COVID-19 วงเงิน 3,900 ล้านบาท 2.โครงการ บสย. SMEs ดีแน่นอน วงเงิน 2,788 ล้านบาท และโครงการ บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด 1,041 ล้านบาท