กีฬา รักบี้

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
ครม.เห็กีฬา รักบี้นชอบกีฬา รักบี้แผนงานด้านพกีฬา รักบี้ลังงานกีฬา รักบี้ปี 64 ของสนง.กกพ. มุ่งหนุนใช้พลังงานหมุนเวียน ข่าวเศรษฐกิจ01 ธ.ค. 63 16:152020-12-01 FacebookTwitterLine นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 892.37 ล้านบาท สำหรับแผนการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ1.ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากนวัตกรรมใหม่2.พัฒนาระบบการอนุญาตออนไลน์กิจการพลังงานที่ได้รับการจดแจ้งยกเว้น โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต3.วิเคราะห์การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติในอนาคต4.ทบทวนข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียว5.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อร้องเรียน6.ยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเรื่องสิทธิและการเข้าถึงประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า7.ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสถานศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐ เป็นต้น ส่วนประมาณการรายได้ คาดว่าจะจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงานรายปี จำนวน 932.41 ล้านบาท นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน กกพ.ในปี 2563 อาทิ 1.มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น ลดค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จำนวน 22 ล้านครัวเรือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 2.ปรับปรุงระบบการอนุญาตแบบครบวงจร ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 3.กำกับอัตราค่าบริการพลังงาน โดยออกประกาศว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2563-2564 และ 4.ตรึงค่าไฟฟ้าแปรผัน (เอฟที) ที่เรียกเก็บช่วงเดือนมกราคม- สิงหาคม 2563 และปรับลดค่าเอฟที ที่เรียกเก็บช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 เป็นต้น โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: กกพ., พลังงาน, พลังงานหมุนเวียน, รัชดา ธนาดิเรก, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, ไฟฟ้า