joker8899 เครดิต ฟรี

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
คjoker8899 เคjoker8899 เครดิต ฟรีรดิต ฟรีรม.joker8899 joker8899 เครดิต ฟรีเครดิต ฟรีเห็นชอบเวนคืนทีjoker8899 เครดิต ฟรี่ดินสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม วงเงิน 66,848 ลบ. ข่าวทั่วไป05 ม.ค. 64 15:39 FacebookTwitterLine น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม โดยเป็นการเวนคืนในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น, อำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด, อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่า จะจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่าง พ.ร.ฎ.นี้ใช้บังคับแล้ว โดยโครงการนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับอนุมัติจาก ครม.ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม วงเงิน 66,848.33 ล้านบาท เป็นค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์วงเงิน 10,080.33 ล้านบาท โดยรฟท.มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนการเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ 2564-2566 โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: การรถไฟแห่งประเทศไทย, ครม., รถไฟ, รฟท., เวนคืนที่ดิน, ไตรศุลี ไตรสรณกุล