gclub4289

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
สำนักgclub4289งgclub4289gclub4289านสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน ขยายตัว 2.3% ในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดว่า GDP จีนจะขยายตัวเกินหลัก 2% โดยแม้ว่าจะขยายตัวไม่มากนัก แต่คาดว่าจีนจะเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประเทศเดียวที่มีการขยายตัวในปี 2563 ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจรายอื่นๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างไรก็ดี ชาวจีนมีการใช้จ่ายลดลง โดยยอดค้าปลีกตลอดปี 2563 หดตัวลง 3.9%