mafia เครดิต

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
นmafia เครดิตายวิชา มหาคุณ ในฐานะปmafia เครดิตระธานคณะmafia เครดิตกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน กล่าวภายหลังเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมว่า ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงปฏิรูปกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาโดยได้เสนอให้การทบทวนในประเด็นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายให้ยึดหลักตามระบบอาวุโส และความรู้ความสามารถ และในประเด็นเรื่องให้อิสระกับฝ่ายสอบสวน และควรเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กับฝ่ายสอบสวนที่มีความรู้ ความชำนาญ