24ufa

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
24ufaกล24ufaุ่มราษฎร ส่งสัญญาณถึงมวลชนผ่านสื่อ24ufaโซเชียลให้ออกมารวมตัวกันในเวลา 16.00 น.วันที่ 8 พ.ย.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยให้ทุกคนเขียนจดหมายเพื่อเตรียมยื่นถึงกษัตริย์ และออกมาร่วมกันยืนยันว่าประเท24ufaศนี้ดีกว่านี้ได้ โดยร่วมกันยืนยันใน 3 ข้อเรียกร้อง