ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
กรุงเทพโพลล์เผยคฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์นไทยขอพรปีใหฟรี ไม่ ต้อง ฝฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์าก ไม่ ต้อง แชร์ม่ 64 ให้บ้านเมืองสงบสุข-ไวรัสโควิดหมดไป ข่าวทั่วไป0ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์1 ม.ค. 64 09:122021-01-01 FacebookTwitterLine กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พรปีใหม่ 2564 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเมื่อถามว่า หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไรให้กับตนเอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 67.0ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์% ขอให้สุขภาพแข็งแรง รองลงมา 13.0% ขอให้ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ส่วนอีก 8.4% ขอให้มีความรัก ได้คู่ชีวิตครอบครัวที่ดี ขณะที่ 5.9% ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน การงานตำแหน่งหน้าที่ และที่เหลือ 4.2% ขอให้ธุรกิจเปรี้ยงปร้าง เมื่อถามว่า หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไรให้กับประเทศไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 43.5% ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน รองลงมา 21.3% ขอให้ไวรัสโควิด-19 หายไป มีวัคซีนรักษาโดยเร็ว และที่เหลือ 19.7% ขอให้เศรษฐกิจดี ข้าวของไม่แพง เมื่อถามว่า หากจะให้ของขวัญ 1 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ ท่านอยากจะทำอะไร ประชาชนส่วนใหญ่ 35.7% ตอบว่า จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ รองลงมา 17.2% จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม และ 15.1% จะใช้ชีวิตพอเพียงพออยู่พอกินในช่วงยุคโควิด-19 อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,184 คน ดำเนินการสำรวจในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563 โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (1 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: กรุงเทพโพลล์, ผลสำรวจ, โพลล์