777 ออนไลน์

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
สธ.ขอป777 ออนไลน์ระชาชนมั่นใจ 777 ออนไลน์กำแ777 ออนไลน์พง777 ออนไลน์เพชรและพิจิตร มีระบบเฝ้าระ777 ออนไลน์วังป้องกันโควิด-19 เข้มแข็ง ข่าวทั่วไป05 ธ.ค. 63 09:562020-12-05 FacebookTwitterLine นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามระบบการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ว่า โรงพยาบาลลานกระบือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อพำนักอยู่ มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองผู้ใช้บริการ คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) ความพร้อมห้องแยกโรค ยา เวชภัณฑ์และบุคลากร โดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชรหากพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ ส่วนการเฝ้าระวังในชุมชน ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด/ เดินทางมาจากต่างประเทศ/ แรงงานต่างด้าว และในผู้ที่กลับมาจากการกักตัว รวมทั้งผู้ที่กักตัวที่บ้านและในสถานที่กักตัวของรัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมีประชาชนมาขอรับการตรวจหาเชื้อแล้ว 144 ราย สำหรับ จ.พิจิตร หลังพบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นพบผู้สัมผัส 580 คน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด 9 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 535 คน และเสี่ยงต่ำ 36 คน ขณะนี้ได้ประสานผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และเข้ารับการกักตัว โดยมีรถเก็บตัวอย่าง ตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานให้บริการจำนวน 1 คัน นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีการดำเนินการปิดสถานที่เสี่ยง 3 วัน เพื่อทำความสะอาด และออกตรวจสถานประกอบการและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในพื้นที่ ในส่วนความพร้อมของสถานที่กักตัวในจังหวัดพิจิตร (Local Quarantine ) จำนวน 2 แห่งมีเตียงรองรับ 74 เตียง พบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด “ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้ดูแลตัวเองอยู่เสมอด้วยการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในส่วนบุคลากรขอให้เตรียมความพร้อมและตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่ยึดถือความปลอดภัยสำคัญที่สุด ให้ใช้วิกฤติเป็นโอกาส การพบผู้ติดเชื้อเป็นเรื่องปกติสามารถพบได้ ส่วนกลางพร้อมสนับสนุน ทั้งงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากร หากพบการแพร่ระบาดในพื้นที่” นายธนิตพลกล่าวโดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: COVID-19, กระทรวงสาธารณสุข, กำแพงเพชร, ธนิตพล ไชยนันทน์, พิจิตร, โควิด-19