pic5678 มือ ถือ

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
สทpic5678 มือ ถือนช.ดึงงpic5678 มือ ถือานวิจัยต่อยอดเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติpic5678 มือ ถือหนุนบริหารจัดการน้ำ EEC ข่าวทั่วไป09 ต.ค. 63 15:17 FacebookTwitterLine นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า ขณะนี้แผนงานวิจัยดังกล่าวดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นการศึกษาหลัก ๆ ได้แก่ การศึกษาสมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ EEC การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม แผนงานวิจัยการจัดการความต้องการใช้น้ำ และการป้องกันและจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำ สำหรับการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ทีมนักวิจัยจะนำไปปรับปรุงเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ เช่น การประเมินสมดุลน้ำ แผนที่ขาดน้ำและแผนจัดสรรน้ำที่เหมาะสม แผนป้องกันและจัดการความขัดแย้งในการใช้น้ำระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ แผนจัดการน้ำด้านอุปสงค์ (Demand Side Management) รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่มีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการประหยัดน้ำ การใช้น้ำในแต่ละกิจกรรมที่มีความแตกต่างกันให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการน้ำด้านอุปสงค์สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง “พื้นที่ EEC มีแนวโน้มความต้องการใช้น้ำเพื่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการนำเสนอผลงานวิจัยในวันนี้ สทนช.ต้องการนำผลงานวิจัยที่ได้ไปต่อยอดปรับใช้ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ สามารถกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อีอีซีได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างสมดุลการใช้น้ำของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยจะนำเสนอผลงานวิจัยให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากน้ำจังหวัด และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาซึ่งคาดว่าในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป” นายสมเกียรติ กล่าวโดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ต.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: EEC, ทรัพยากรน้ำ, สมเกียรติ ประจำวงษ์, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ