สล็อต xo311

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
เสล็อต xo311สล็อต xo311อเปคออกแถลงการณ์รับมสล็อต xo311ือโควิด-19 ลดอุปสรรคการค้าช่วยธุรกิจฟื้สล็อต xo311นศก. ข่าวเศรษฐกิจ11 พ.ค. 63 13:352020-05-11 FacebookTwitterLine นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีการค้าเอเปค (กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก) ได้ออกแถลงการณ์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดด้านการค้าและการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม โปร่งใส และมีเสถียรภาพ เน้นสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบริการที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 โดยเฉพาะยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าเกษตร อาหาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งรักษาความเชื่อมโยงทางการค้า และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน พร้อมทั้งใช้มาตรการฉุกเฉินชั่วคราวที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังสนับสนุนให้มีมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเร่งจัดทำแนวทางความร่วมมือเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการต่างๆ ที่สมาชิกใช้ในการรับมือกับไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว รวมถึงสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศกับภาคเอกชน และภาควิชาการ และให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อให้ห่วงโซ่การผลิตโลกมีความยืดหยุ่นและไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง เน้นใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและเทคโนโลยี และการแก้ปัญหาแบบอัจฉริยะในการบรรเทาผลกระทบ “การทำงานของเอเปคเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย และสตรี มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตโลก เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นการที่สมาชิกออกแถลงการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการรับมือโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายวีรศักดิ์ กล่าว สำหรับกลุ่มเอเปค ประกอบด้วยสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม โดยสมาชิกเอเปคเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ในปี 62 การค้าของไทยกับเอเปคมีมูลค่า 338,242 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 70.5% ของการค้ารวมของไทย เป็นไทยส่งออก 171,320 ล้านดอลลาร์ และไทยนำเข้า 166,921 ล้านดอลลาร์ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: การค้า, วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล, เศรษฐกิจ, เอเชีย-แปซิฟิก, เอเปค